უახლესი ონლაინ კურსი
უახლესი ონლაინ კურსი
"სოციალური ქსელისა და ინტერნეტ მენეჯერის" ონლაინ კურსი“

-მათთვის, ვინც გეგმავს საკუთარი საქმის წამოწყებას ან ფლობს ბიზნესს;

-ასევე მათთვის, ვისაც სურს პერსპექტიულ და მაღალ ანაზრაურებად პროფესიას დაეუფლოს!
მალე
მალე
სამ თვიანი, უნიკალური ტრენინგი მიზნების სწორად დასახვისა და მათი მიღწევისათვის


„მ ი ღ წ ე ვ ა ტ ო რ ი"

იწყება 21 იანვარს

გავიცნოთ ერთმანეთი!

ინგა ბლესსი

ფსიქოლოგი, იმიჯმეიქერი, ქალური პრაქტიკების ტრენერი, პერსონალური მწვრთნელი (ქოუჩი), ინფობიზნესმენი.

სტატიები და მედია

ამგვარი შემოსავლის ძირითადი რესურსი არის თქვენი ცოდნა, რომელიც აქამდე დაგიგროვებიათ. ...

საოჯახო სისტემაში შემავალი ახალი წევრი ისევე თანაბრად მოქმედებს საოჯახო სისტემაზე, როგორც ყველა სხვა წევრი. ...

ქვემოთ მოცემულია მშობლების ქცევები ბავშვთან მიმართებაში, რაც ხელს უწყობს შემდგომში ჯანსაღი თვითშეფასების ჩამოყალიბებას. ...