უახლესი ონლაინ კურსი
უახლესი ონლაინ კურსი
"სოციალური ქსელისა და ინტერნეტ მენეჯერის" ონლაინ კურსი“

-მათთვის, ვინც გეგმავს საკუთარი საქმის წამოწყებას ან ფლობს ბიზნესს;

-ასევე მათთვის, ვისაც სურს პერსპექტიულ და მაღალ ანაზრაურებად პროფესიას დაეუფლოს!
მალე
მალე
სამ თვიანი, უნიკალური ტრენინგი მიზნების სწორად დასახვისა და მათი მიღწევისათვის


„მ ი ღ წ ე ვ ა ტ ო რ ი"

იწყება 21 იანვარს

გავიცნოთ ერთმანეთი!

ინგა ბლესსი

ფსიქოლოგი, იმიჯმეიქერი, ქალური პრაქტიკების ტრენერი, პერსონალური მწვრთნელი (ქოუჩი), ინფობიზნესმენი.

სტატიები და მედია

ხუთფაქტორიანი თეორია შეიქმნა იმისთვის, რომ აღეწერა არსებითი ნიშნები, რომლებიც არის პიროვნების საშენი მასალა. ...

რატომ არის რომ ამბობენ თუ გულით შესთხოვ შეგისრულდება. თუ გწამს და გჯერა ასეც იქნება. ...

ადამიანის ცხოვრებაში მეხსიერება ძალიან დიდ როლს თამაშობს. პიროვნების ფიზიკური, ...