რამდენიმე რჩევა თუ როგორ ვიზრუნოთ საკუთარ თავზე: 

- თუ გრძნობ, რომ შენი არ არის- არ წახვიდე იქ... 
- ილაპარაკე მხოლოდ ის, რასაც ნამდვილად გულისხმობ
- არ ეპირფერო სხვებს
- ენდე შენს ინსტინქტებს 
- ნუ ისაუბრებ საკუთარ თავზე ცუდს 
- უარს ნუ იტყვი შენს ოცნებებზე 
- ნუ გეშინია თქვა "არა" 
- ნუ გეშინია თქვა "დიახ"
- იყავი კეთილი საკუთარი თავის მიმართ 
- რისი გაკონტროლების ძალაც არ შეგწევს- მიიღე ის ისე როგორც არის
- განიშორე შენგან დრამები და ყველანაირი უარყოფითი 
- წვრილმანისგანაც კი მიიღე სიამოვნება!